Aktiv Fysioterapisenter Arendal

Senteret eies av fysioterapeutene Rune Holanger og Sigurd Nielsen og driftes som en fusjon av to selvstendige fysioterapifirmaer:

 • Havblik Fysioterapi og Trening (Org. nr.: 980 090 981) ved Rune Holanger
 • Tromøy Fysioterapi (Org.nr.: 979 676 751) ved Sigurd Nielsen

Senteret ligger sentralt på Tromøy og har lett tilgjengelighet med buss. Senteret ligger på gateplan med lett tilgang for bevegelseshemmede. Vi utfører evidensbasert almen fysioterapi og behandlingstrening. Det vektlegges hjelp til selvhjelp. Behandlingstrening i grupper benyttes der hvor dette vurderes som hensiktsmessig. Senteret har et åpent behandlingstilbud til alle typer pasientgrupper og til pasienter i alle aldre. Det samarbeides nært med legespesialist i fysikalsk medisin.

  Faglig praksis:
 • 2013 - 2015 Styremedlem i Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe
 • 2009 - 2011 Prosjekt fysioterapeut for Senter for Helse og Arbeid
 • 2001 - d.d. Opprettet fellespraksis ved Aktiv Fysioterapisenter Arendal
 • 2004 - 2010 Fysioterapeut for 1.divisjonshåndballaget TGS Arendal
 • 1997 - 2009 Prosjektfysioterapeut i RTV-prosjektet "Aktiv rygg er bedre rygg i Aust-Agder"
 • 1998 - 2001 100% driftstilskudd i Arendal kommune. Solopraksis Havblik Fysioterapi og Trening ved Havblik Spesialisthelsesenter
 • 2000 Tildelt "Tverrfaglighetsprisen" av Norsk Forening for Ryggforskning
 • 1997 - 1999 Avdelingsleder Aust-Agder for Norsk Fysioterapeutforbund
 • 1997 - 1999 Vikar 50 % stilling som førstekonsulent hos Fylkeslegen i Aust-Agder
 • 1997 Opprettet solopraksis (Havblik Fysioterapi og Trening) i Arendal kommune
 • 1994 - 1997 Kommunefysioterapeut i 50% stilling i Arendal kommune
 • 1994 - 1995 Vikar 50% driftstilskudd Froland kommune og Bedriftsfysioterapeut ved BHT-Ericsson AS
 • 1984 - 1994 Fysioterapeut og barmarkstrener for alpingruppa i Hemsedal Idrettslag
 • 1988 Vikar 50% driftstilskudd Gol kommune
 • 1987 - 1988 Permisjon fra Hemsedal kommune. Sivilarbeider (fysioterapeut) ved Rystelia HVPU-institusjon og ved Glitrehaug skole (Statlig grunnskole for elever med sammensatte lærevansker) i Gol kommune
 • 1984 - 1994 Kommunefysioterapeut / privatpraktiserende fysioterapeut - Hemsedal kommune
 • 1984 og 1985 Sommerferievikar ved Eiken Rekhjem A/L
  Fagutdanning:
 • 2017 Utdannet og godkjent som AktivA-fysioterapeut
 • 2008 Idrettsmedisin Trinn 1 (NIMI)
 • 1984 - 2019 Et uttall fagkurs innen generell rehabilitering, Trygdemedisin, Manuell terapi, Medisinsk Trenings Terapi, Idrettsskader og Ryggbehandling og Ryggrehabilitering
 • 1998 Grunnkurs i revisjonsmetodikk/Statens helsetilsyn
 • 1997 Statens grunnkurs for bedriftshelsepersonell ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • 1994 LO/NHOs grunnopplæring i arbeidsmiljø ved AOF-foreningen for Arendalsregionen
 • 1990 Nevrofysiologisk akupunktur av triggerpunkter/NIMI
 • 1980 - 1984 Skodsborg Fysioterapiskole, Danmark
 • 1979 Examen philosophicum

Sigurd N. Nielsen

+47 901 97 505
  Faglig praksis:
 • 2008 - 2009 Prosjekt fysioterapeut for Strandsonen
 • 1995 - 2001 Aust-Agder sentralsykehus. Ledende fysioterapeut
 • 1999 - Privat praksis med driftsavtale, Arendal kommune. Arbeidet mye med treningsgrupper generelt og lungegrupper spesielt.
 • 1991 - 1995 Dikemark sykehus, ledende fysioterapeut. Asker kommune, miljøterapeut. PU-bolig
 • 1990 Turnuskandidat ved Martine Hansens hospital og Blakstad sykehus
 • 1981 - 1986 Arbeidet ved Dikemark sykehus i psykiatri
  Fagutdanning:
 • 2000 - 2001 Høyskolen i Agder, 10 v.t.
 • 1990 - 2005 Div. kurs innen rehabilitering, MTT, treningslære, lederutvikling, forskning, og kognitiv terapi.
 • 1993 Klinisk psykologi for helsearbeidere (150 timer)
 • 1993 Psykomotorisk grunnkurs 2
 • 1992 Psykomotorisk grunnkurs 1
 • 1991 Fysioterapeut ved Fysioterapihøyskolen i Oslo
 • 1981 - 1986 Div. kurs innen treningslære og som instruktør for konkurranseidrett

Priser

Fysioterapeutene ved Aktiv Fysioterapisenter Arendal har alle kommunal driftsavtale. Takstene som inngås mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) følges til enhver tid og du som pasient gjør nytte av de pasientrettighetene som er knyttet opp til denne ordningen.

Link til gjeldene takster

Egentrening utover ordinær behandlingstid belastes med kr 35,- pr. gang. Bruk av idrettstape etc samt bruk av senterets håndklær/lakener kommer i tillegg. Varmepakninger, spesialputer og madrasser skaffes på forespørsel. Be om tilbud. Parkering gratis.

Frikort 2, År 2020:

Rett til Frikort 2 får du kun hos næringsdrivende fysioterapeuter som har kommunale driftsavtaler og rett til oppgjør med HELFO. Det har vi. Ved oppnådd egenandel høyere enn kr 2.176,- har du som pasient rett på Frikort 2. Frikortet tildeles automatisk gjennom den elektroniske samhandlingen fysioterapeuten har med HELFO. Frikort 2 kobles IKKE opp mot Frikort 1 (utgifter hos fastlege/spesialistlege). Det betyr at oppnådd frikort hos lege ikke gjelder som frikort hos fysioterapeut.