Aktiv Fysioterapisenter

Ukeprogram

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
7.30 RH + SN SN RH + SN SN RH + SN
8.00 RH + SN SN RH + SN SN RH + SN
9.00 RH + SN SN RH + SN SN RH + SN
10.00 RH + SN
(SN*10-11)
SN RH + SN SN RH + SN
(SN*10-11)
11.00 RH + SN SN RH + SN SN RH + SN
12.00 Pause
(SN*12-13)
Pause Pause
(SN*12-13)
Pause Pause
(SN*12-13)
12.30 RH + SN SN RH + SN SN RH + SN
13.00 RH + SN SN RH + SN SN RH + SN
14.00 RH + SN
(RH*14.30 - 15.30)
RH + SN
RH + SN
(RH*14.30 - 15.30)
RH +SN

RH + SN
(RH*14.30 - 15.30)
15.00 RH + SN RH + SN RH + SN RH +SN
RH + SN
16.00 RH + SN RH + SN RH + SN RH +SN RH + SN
16.45 til 17.45 * Mensendieck (TS)

 

BOKSTAV-/TEGNTYDNING:

RH = Rune Holanger

SN = Sigurd Nielsen

TS = Torgeir Spikkeland

* = Organisert gruppetrening