Aktiv Fysioterapisenter

Mensendieck Fysioterapi

 

Mensendieck

Mensendieck-metoden ble utviklet av dr. Bess Mensendieck rundt århundreskiftet. I tillegg til å være lege hadde hun tidligere studert sang og billedhuggerkunst. Hun var opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsenes innvirkning på kropp og sinn. I Norge startet utdannelsen av Mensendieck-terapeuter i 1927. Fra og med 1974 fikk Mensendieck-terapeuter offentlig godkjenning som fysioterapeuter.

Fysioterapi etter Mensendieck-metoden

I fysioterapeutisk undersøkelse og behandling etter Mensendieck-metoden behandles pasienten for sine symptomer/plager basert på en analyse av mulige årsakssammenhenger. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt. Målet med behandlingen er redusert smerte og bedring av funksjonsnivå ved bevisst endring av belastning og bevegelsesmønster. For å nå dette målet, gis pasienten innsikt i årsakssammenhenger, fysiske og sosiale faktorer, og hvordan disse forhold influerer på kroppsholdning og dermed kroppsbelastning.

Mensendieck-fysioterapi er en aktiv øvelsesterapi, der bløtvevsbehandling og avspenning er integrert. Øvelsene er alltid individuelt tilpasset og fremmer muskulær balanse. Mensendieck-fysioterapi er også en forebyggende metode i det du lærer hva du selv kan gjøre for å forebygge plager i muskel- og skjelettsystemet.

Gruppetrening etter Mensendieck-metoden

Dette er gruppetrening for deg som ønsker økt kroppsbevissthet og bedre kunnskap om hvordan du på en god måte kan ivareta kroppen i daglige funksjoner, trening og arbeid. Fokus vil være hensiktsmessig kroppsbruk, gunstige bevegelser, redusere/fjerne smerte, tretthet og feil belastninger i muskel/skjelettsystemet, samt oppnå et godt balansert kroppsbruk og finne god veksling mellom avspennig og arbeid. Vi legger vekt på betydningen av at bevegelser først skal oppleves, deretter gjenkjennes og endelig bevisstgjøres.

Treningen foregår med egen kroppsvekt som belastning, helt uten bruk av apparater.

Gruppene har begrenset antall deltakere for at instruktøren skal ha mulighet til å gi hver enkelt deltaker individuell veiledning og korrigering. Øvelsene kan tilpasses den enkelte etter funksjon og behov. Alle deltakere får også tilbud om individuell holdningsanalyse. Treningen passer for alle, uavhengig av alder, kjønn, sykdom eller kondisjonsnivå.

 

Tidspunkt for mensendieckgruppe våren 2016:

Tirsdager kl. 16:45 - 18:45. Det arrangeres ett vår- og ett høstsemester med pause på sommeren.
Prisen for hvert semester er 100,- per trening. Prisen justeres i forhold til når du starter i gruppen. For tiden er gruppen dessverre full, men hvis du er interessert må du gjerne melde interesse da vi fortløpende vurderer å starte en gruppe til.