Aktiv Fysioterapisenter

Medisinsk Treningsterapi (MTT)

Medisinsk Treningsterapi (MTT) er en behandlingsform som ble utviklet av den norske fysioterapeuten og manuell terapeuten Oddvar Holten på begynnelsen av 1960 tallet. I dag er MTT en etablert behandlingsform i de fleste land i Europa og i Nord Amerika.

MTT er aktiv rehabilitering (behandlingstrening) av forksjellige pasientkategorier innen ortopedi, nevrologi, hjerte, kar og lunge. Øvelsene tilrettelegges individuelt, men utføres som oftest som gruppetrening à 5 personer. Et viktig prinsipp er at den skal være funksjonell, d.v.s. ha stor overføringsverdi til hverdagen. Treningen tar derfor ikke bare hensyn til den enkeltes skade, men også til den enkeltes forutsetninger, og den hverdag den enkelte møter i arbeidsliv og i fritid.

Grunntanken bak MTT er at pasienten ikke "låses" i et treningsapparat, men er selv den aktive part. MTT utføres i apparater som er spesialkonstruert for å kunne tilpasse øvelser og motstand individuelt. Treningen er satt til minimum en time. Fysioterapeuten skal være tilstede hele tiden, veilede, motivere og redosere øvelsene sammen med pasienten.

Gjennom doserte øvelser kan pasienter settes rett inn i et aktivt opptreningsprogram hvor man behandler smerte, nedsatt bevegelighet og hvor man øker utholdenhet og styrke, samt bedrer dagliglivets funksjoner. En vesentlig fordel med MTT er at øvelsene etter hvert kan tilpasses et hjemmetreningsprogram uten behov for kostbart utstyr.

HELFO gir refusjon ved behandlingen med MTT.