Aktiv Fysioterapisenter

Sjokkbølge behandling (RSWT)

Sjokkbølgeteknologien er velkjent og har vært anvendt i mange år, primært i forbindelse med
nyresteinsknusere. Teknologien har i de senere år blitt tilpasset vårt fagområde, dette gjør at det i dag
er mulig å gå til "angrep" på følgende indikasjoner:

• Tennis- og golfalbue, musearm
• Forkalkninger i skulderledd
• Plantar fascitt med eller uten hælspore
• Achilles tendinose
• Jumpers-/runners kne
• Triggerpunkter
• Andre kroniske vev- og senelidelser

Med RSWT behandles i dag en rekke indikasjoner hvor man tidligere tradisjonelt benyttet kirurgiske
inngrep, blokadebehandling og kortison injeksjoner. Sjokkbølge apparater brukes av stadige flere
klinikker i Norge, og det rapporteres om gode resultater. Studier viser typisk en suksessrate på ca.
85 %, når indikasjonslisten respekteres og følges.

Ved sjokkbølgebehandling påvirkes sener og vev kraftig via trykkbølger. Stadiet på skaden bringes
tilbake til den akutte fasen, hvor så en mer hensiktsmessig og normal tilhelingsprosess kan begynne.
Tradisjonell fysioterapi anbefales som supplement til denne behandlingsformen.

RSWT er ikke refusjonsberettiget, og pasienten må derfor selv betale for hele behandlingen. Hver
behandling tar 10- 15 minutter. Et behandlingsforløp vil typisk bestå av 2 -5 behandlinger med en ukes
intervall mellom hver behandling.

Sjokkbølgebehandling er en særdeles effektiv behandlingsform med få bivirkninger (risiko for
ødem og/eller hud irritasjon). Noe smerte i forbindelse med behandlingen må påberegnes, men
erfaringsmessig er det ytterst få pasienter som velger å avstå fra behandling på grunn av dette.