Aktiv Fysioterapisenter

Priser

Fysioterapeutene ved Aktiv Fysioterapisenter Arendal har alle kommunal driftsavtale. Takstene som inngås mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) følges til enhver tid og du som pasient gjør nytte av de pasientrettighetene som er knyttet opp til denne ordningen.


Takstene gjelder for pasienter som er henvist på rekvisisjon fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor.

 

Frikort 2, År 2016:

Rett til Frikort 2 får du kun hos privatpraktiserende fysioterapeuter som har kommunale driftsavtaler og rett til oppgjør med HELFO.

Ved oppnådd egenandel høyere enn kr 2.670,- har du som pasient rett på Frikort 2.

Frikort 2 kobles IKKE opp mot Frikort 1. Det betyr at oppnådd frikort hos lege ikke gjelder som frikort hos fysioterapeut. Når tiden nærmer seg, vil din fysioterapeut hjelpe til med å søke HELFO om Frikort 2.

 

Gjeldende takster (egenandel) pr. 1.juli 2015:

Behandling: Pasientens egenandel
Undersøkelse 155,-
Øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje/Mensendieckbehandling
20 minutter 79,-
30 minutter 122,-
40 minutter 156,-
60 minutter 210,-
90 minutter 274,-
Traksjon for nakke eller rygg 54,-
Elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge eller laser 52,-
Pakninger 10,-
Aktiv oppvarming 19,-
Gruppebehandling 88,-Egentrening utover ordinær behandlingstid belastes med kr 35,- pr. gang.

Bruk av idrettstape etc samt bruk av senterets håndklær/lakener kommer i tillegg.


Varmepakninger, spesialputer og madrasser skaffes på forespørsel. Be om tilbud.