Aktiv Fysioterapisenter

Torgeir Spikkeland

Torgeir er knyttet opp til fysioterapisenteret som instruktør for gruppetreningen i Mensendieck. Han tar ikke imot pasienter for individuell behandling ved Aktiv Fysioterapisenter Arendal

Torgeir jobber i det daglige ved Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi med full driftsavtale. Han har skrevet flere innlegg for fysioterapeuten.no om seneproblematikk. Medlem av bl.a. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Faggruppe for Idrettsfysioterapi (FFI) og Norsk Smerteforening (NOSF).
Tlf: 990 18 469
Epost: torgeir@risorfysikalske.no

Tlf: 990 18 469
Epost: torgeir@spikkeland.no


Faglig praksis:

07.2013 - d.d. Fysioterapeut,100% driftsavtale, Fysioterapeut Torgeir Spikkeland v/Risør Fysikalske Instiutt & Manuellerapi

01.2010 - 06.2013

Fysioterapeut, 40% vikariat, Tvedestrand kommune

09.2009 -06.2013

Fysioterapeut, 60% helprivat u/driftstilskudd, Fysioterapeut Torgeir Spikkeland (v/ Stoa Fysikalske Senter)

01.2009 - d.d.

Gruppeinstruktør, 1t/uke, Fysioterapeut Torgeir Spikkeland (v/ Aktiv Fysioterapisenter Arendal)

08.2012 - 06.2013

Lagfysioterapeut, variabel deltid , ØIF Arendal (elitelag, håndball)

08.2012 - 10.2013

Instruktør/kompetanseperson, variabel deltid kveld, Atletica - Idrettens treningssenter

06.2008 - 07.2012

Treningsveileder, variabel deltid kveld, Spenst Arendal

08.2009 - 01.2010

Fysioterapeut, 40-60% vikariat, SSHF Arendal, Ortopedisk avdeling

02.2009 - 08.2009

Fysioterapeut i turnustjeneste, 100% stilling, SSHF Arendal, diverse avdelinger

08.2008 - 02.2009

Fysioterapeut i turnustjeneste, 100% stilling, Tvedestrand kommune, Rehabiliteringsavdelingen

Fagutdanning:

08.15 - 07.16 Videreutdanning for fysio-/manuellterapeuter i Kognitiv Atferdsterapi (NFKT)
06.08 - d.d En lang rekke fysioterapi- og treningsfaglige kurs (bl.a. NFFs manuellterapi-kurs, OMI basic kursrekke, NIMIs Idressmedisin-kursrekke, Explain Pain, Medisinsk Treningsterapi, etc) og kongresser.
11.08 - 02.09 Norges Idrettshøyskole (NIH) Fitness grunnkurs (deltid)
08.05 - 06.08 Høyskolen i Oslo (HiO) Fysioterapi (Mensendieck-)