Aktiv Fysioterapisenter

Sigurd N. Nielsen

Innehar 100% kommunal driftsavtale

Tlf: 901 97 505
Epost: signiel@online.no


Faglig praksis:

1999 - Privat praksis med driftsavtale, Arendal kommune.
Arbeidet mye med treningsgrupper generelt og lungegrupper spesielt.
2008 - 2009 Prosjekt fysioterapeut for Strandsonen
1995 - 2001 Aust-Agder sentralsykehus. Ledende fysioterapeut
1991 - 1995 Dikemark sykehus, ledende fysioterapeut.
Asker kommune, miljøterapeut. PU-bolig
1990 Turnuskandidat ved Martine Hansens hospital og Blakstad sykehus
1981 - 1986 Arbeidet ved Dikemark sykehus i psykiatri

Fagutdanning:

1990 - 2005 Div. kurs innen rehabilitering, MTT, treningslære, lederutvikling, forskning, og kognitiv terapi.
2000 - 2001 Høyskolen i Agder, 10 v.t.
1993 Klinisk psykologi for helsearbeidere (150 timer)
1993 Psykomotorisk grunnkurs 2
1992 Psykomotorisk grunnkurs 1
1991 Fysioterapeut ved Fysioterapihøyskolen i Oslo
1981 - 1986 Div. kurs innen treningslære og som instruktør for konkurranseidrett.