Aktiv Fysioterapisenter

Rune Holanger

Innehar 100% kommunal driftsavtale

Tlf: 909 70 815
Epost: aktivfysio@msn.com


Faglig praksis:

2013 - 2015

Styremedlem i Næringsdrivende Fysioterapeuters Grupp

2009 - 2011

Prosjekt fysioterapeut for Senter for Helse og Arbeid

2001 - d.d.
Opprettet fellespraksis ved Aktiv Fysioterapisenter Arendal
2004 - 2010 Fysioterapeut for håndballaget TGS/Arendal
1997 - 2009 Prosjektfysioterapeut i RTV-prosjektet "Aktiv rygg er bedre rygg i Aust-Agder"
1998 - 2001 100% driftstilskudd i Arendal kommune. Solopraksis Havblik Fysioterapi og Trening ved Havblik Spesialisthelsesenter
2000 Tildelt "Tverrfaglighetsprisen" av Norsk Forening for Ryggforskning
1997 - 1999 Avdelingsleder Aust-Agder for Norsk Fysioterapeutforbund
1997 - 1999 Vikar 50 % stilling som førstekonsulent hos Fylkeslegen i Aust-Agder
1997 Opprettet solopraksis (Havblik Fysioterapi og Trening) i Arendal kommune
1994 - 1997 Kommunefysioterapeut i 50% stilling/Arendal kommune
1994 - 1995 Vikar 50% driftstilskudd Froland kommune
Bedriftsfysioterapeut ved BHT-Ericsson AS
1984 - 1994 Fysioterapeut og barmarkstrener for alpingruppa i Hemsedal Idrettslag
1988 Vikar 50% driftstilskudd Gol kommune
1987 - 1988

Permisjon fra Hemsedal kommune

Sivilarbeider (fysioterapeut) ved Rystelia HVPU-institusjon og ved Glitrehaug skole (Statlig grunnskole for elever med sammensatte lærevansker)/Gol kommune

1984 - 1994 Kommunefysioterapeut/privatpraktiserende fysioterapeut - Hemsedal kommune
1984 - 1985 Sommerferievikar ved Eiken Rekhjem A/L

Fagutdanning:

2008 Idrettsmedisin Trinn 1 (NIMI)
1984 - 2016 Et uttall fagkurs innen generell rehabilitering, Trygdemedisin, Manuell terapi, Medisinsk Trenings Terapi, idrettsskader og Ryggbehandling/-rehabilitering
1998 Grunnkurs i revisjonsmetodikk/Statens helsetilsyn
1997 Statens grunnkurs for bedriftshelsepersonell/Statens arbeidsmiljøinstitutt
1994 LO/NHOs grunnopplæring i arbeidsmiljø/AOF-foreningen for Arendalsregionen
1990 Nevrofysiologisk akupunktur av triggerpunkter/NIMI
1980 - 1984 Skodsborg Fysioterapiskole/Danmark
1979 Examen philosophicum